geovedných Čítajte Viac

Náladový: Batérie zo starého skla

Elektródy batérie vyrobené z recyklovaných fliaš sú ešte silnejšie ako tradičné elektródy Použité sklo sa používa na výrobu elektród pre batérie v novom procese. © UC Riverside čítať nahlas Nové výhody pre prázdne fľaše: Vedci vyrobili nanomateriál na výrobu batériových elektród z drveného a ďalej spracovaného odpadového skla. Gombíkové články s týmito nanosili

Čítajte Viac