Obývaná osoba

Na stope našich „účastníkov“

Ľudské prostredie CDC / MMCD
čítať nahlas

My ľudia sme beznádejne v menšine - nielen na zemi, ale aj na našej vlastnej koži: v našom tele a na tele žijeme viac cudzích organizmov ako ľudské bunky. Ľudské biotopy obývali rôzne druhy flóry a fauny z baktérií, Am ben, húb, roztočov a často aj z nich šíriacich teplo.

A to nielen vtedy, keď sme chorí. Naopak. Najmä prítomnosť týchto obvykle neškodných, často aj užitočných spolubývajúcich je dôležitým predpokladom nášho zdravia. Ak chýbajú, hrozí nebezpečenstvo ...

Kto sú naši spolubývajúci? Kde sedíš? A akú úlohu v ľudskom ekosystéme zohrávajú?

    Zobraziť úplnú dokumentáciu

Nadja Podbregar
Od: 13.03.2003

zobraziť