Toxický trvá najdlhšie

Hormóny prostredia s dlhodobými účinkami

Pesticídy sú spolu s plastmi a výfukovými plynmi najdôležitejšími zdrojmi dlhodobých znečisťujúcich látok životného prostredia s možnými následkami. obrázky zadarmo
čítať nahlas

Po celé desaťročia rozprašujeme pesticídy na polia a hádzame náš plastový odpad do mora. Existujú tiež toxické ťažké kovy z priemyselných emisií. Vďaka nemu sa do životného prostredia dostane nespočetné množstvo znečisťujúcich látok, ktoré tu dlho pretrvávajú. Možné zdravotné následky sú už dávno zanedbávané - to si teraz vyberá svoju daň.

Stále viac ľudí zisťuje, že environmentálne toxíny, ako sú perzistentné organické znečisťujúce látky a ťažké kovy, nie sú akútne toxické iba vo vyšších dávkach. Rovnako ako sa v priebehu rokov pomaly hromadia v prírode a tele, tiež pracujú: dlhodobé. Už sa podieľajú na vývoji v lone. Hormonálna rovnováha, ktorá je narušená environmentálnymi toxínmi, tiež vedie k poškodeniu zdravia dospievajúcich a dospelých. Dá sa zastaviť plazivá otrava?

    Zobraziť úplnú dokumentáciu

Ansgar Kretschmer
Od: 12.06.2015