Molekuly pasce na nano-gule

Prvá pozorovaná interakcia medzi molekulou NO a jeho prostredím

NO molekula v nanopipe RUB
čítať nahlas

Chemici Bochum zachytili molekulu oxidu dusnatého (NO) v malej héliovej guli pri -272, 78 ° C - iba 0, 37 ° C nad absolútnou nulou. Použitím infračerveného lasera s vysokým rozlíšením, ktorý poskytuje charakteristický chemický odtlačok prsta, vedci prvýkrát zistili informácie o interakcii medzi molekulou NO a jeho prostredím. Podávajú správy o svojich zisteniach v súčasnom vydaní listov o fyzickom preskúmaní.

Takzvaná hélium nanodroplet má pri ultracold teplotách zvláštne vlastnosti: je zbytočná, čo znamená, že nemá trenie. „Molekula sa preto môže v hélium nanodropletu plynulo otáčať, “ vysvetľuje profesorka Martina Havenith-Newen z Katedry fyzikálnej chémie, „a toto sme mohli pozorovať priamo v NO.“

Zatiaľ čo v normálnych molekulách sa vyskytujú iba párové elektróny, NO je „radikál“: má jediný nepárový elektrón, ktorý je typický pre zvlášť reaktívne molekuly. Chemici prvýkrát dokázali podrobne skúmať, ako nanodroplet hélia ovplyvňuje elektróny - a to sotva vôbec: infračervený odtlačok NO v helium nanodropletu je takmer totožný s odtlačkom prsta molekuly NO vo vákuu.

Nanolabor pre budúcnosť

Podľa vedcov to otvára nové možnosti pre budúcnosť: „Superfluidné hélium na báze nanočastíc sú sľubné nanotechnológie, ktoré sa dajú použiť na štúdium chemických reakcií pri extrémne nízkych teplotách, “ hovorí prof. Havenith-Newen. Okrem toho infračervené spektrum ukázalo zvláštnu kvantovú povahu superfluidného nanodropletu hélia.

(idw - Ruhr-Universität Bochum (RUB), 21.11.2005 - DLO) Zobrazenie