Radarový pohľad na mesto

Globálna mestská stopa ukazuje podpis človeka

Tokio na optickom satelitnom obrázku a ako vzor osídlenia globálnej mestskej stopy. DLR / Esch
čítať nahlas

Rozširuje sa ako mozaika alebo kompaktný juggernaut: Štruktúra našich miest a osád je zreteľne viditeľná iba z orbity. Vzorce osídlenia sú obzvlášť zreteľné vďaka globálnej mestskej stope - hodnotiacej technike, ktorú vyvinuli vedci DLR pomocou radarových údajov. Poskytuje úplne nový obraz miest našej krajiny.

Globálna mestská stopa pomáha pri skúmaní dôležitých otázok: ako možno zmysluplne využiť príležitosti urbanizácie? Ako je možné zmierniť alebo dokonca zabrániť negatívnym vedľajším účinkom rýchleho rastu? Nemecké letecké stredisko (DLR) poskytuje údaje pre trvalo udržateľný rozvoj sídiel pomocou pozorovania Zeme.

    Zobraziť úplnú dokumentáciu

Dr. Thomas Esch / DLR Magazine
Od: 29.05.2015