SOS - Je ešte stále možné šetriť klímu?

Konferencia o zmene klímy 2006: Budúce rokovania

Konferencia o zmene klímy UNFCC / MMCD
čítať nahlas

„Zmena podnebia je jednou z najzávažnejších hrozieb, ktorej ľudstvo kedy čelilo“ - to boli slová kenského ministra životného prostredia Kivuthu Kibwanu, ktorý 6. novembra začal svetovú konferenciu o zmene klímy v Nairobi. Do 17. novembra 2006 sa o podnebie zaujíma 6 000 delegátov z približne 190 krajín. Predstavenie a diskusia predstaviteľov politiky, vedy, životného prostredia a hospodárstva, ako aj médií, prípadne rozhodnutie o tom, ako zachrániť zemskú klímu.

Už teraz je zrejmé, že opatrenia na ochranu podnebia sú naliehavejšie ako kedykoľvek predtým. Pretože zmena podnebia už dávno prišla a je čoraz zreteľnejšia. Medzitým nielen klimatológovia a ekológovia alarmujú, ale aj tesne pred konferenciou správa ekonómov odhalila nepríjemné pravdy. Pretože otepľovanie nielen ohrozuje prírodu a ľudí, bude nás stáť aj veľa peňazí, ak sa nič nestane.

Miesto konania konferencie nemohlo byť vhodnejšie: Najmä v Afrike sú dôsledky globálneho otepľovania zrejmé. Úrodná pôda sa stáva pustou, voda je vzácna a šíria sa tropické choroby, ako je malária. Iba pred niekoľkými mesiacmi bolo obdobie dažďov vo východnej Afrike preč. Výsledok: úroda úrody, smäd zvierat a tri milióny ľudí hladovali.

Jedným z ústredných bodov rozhovorov v Nairobi je okrem iného aj opatrenie na podporu rozvojových krajín. Konkrétne to bude o tom, ako a komu budú prostriedky novovytvoreného fondu rozdelené, čím by sa mali financovať úpravy vplyvov na klímu a transfer technológií šetrných ku klíme v krajinách, ktoré nemajú vlastné zdroje. Zároveň sa diskutuje o akčnom pláne, ktorý upravuje, aké opatrenia by sa mali prijať v rámci päťročného plánu na prispôsobenie sa očakávaným vplyvom na podnebie.

Ďalšou hlavnou témou konferencie je Kjótsky protokol. V Nairobi sa signatári dohody o zmene klímy z roku 1997 stretávajú po druhýkrát, aby prediskutovali záväzky týkajúce sa znižovania, kompenzačné mechanizmy a medzery v protokole. Dôraz je kladený na tzv. Mechanizmy čistého rozvoja (CDM). Umožňujú rozvinutým krajinám investovať do projektov zameraných na zmenu klímy v rozvojových krajinách a pripisovať im zníženie emisií za svoje vlastné povinnosti. zobraziť

Zameriame sa však na otázku: čo príde do Kjóta? Vzhľadom na to, že povinnosti vyplývajúce z protokolu sa už vyčerpávajú v roku 2012 - je preto nevyhnutné objasniť, ako budú veci pokračovať v ochrane klímy. Najneskôr do roku 2010 sa musia ukončiť rokovania o nástupcovi Kjótskeho protokolu. Prvé základy tohto sa teraz položia v Nairobi - aj keď sa na začiatku môže diskutovať o tom, ako a s kým sa budú viesť ďalšie rokovania.

    Zobraziť úplnú dokumentáciu

Nadja Podbregar
Od: 10.11.2006