Nájdená kolíska slnka

Astronómovia identifikujú pravdepodobné miesto narodenia našej domovskej hviezdy

Slnko © NASA
čítať nahlas

Kolínski vedci vyvrátili v časopise „Astronomy & Astrofyzics“ predchádzajúce predpoklady o mieste narodenia slnka: Naše slnko bolo pravdepodobne pravdepodobne v skupine tzv. „Presakujúcich“ klastrov. Vedci doteraz predpokladali, že takéto zhluky sa rodia s takmer ľubovoľnou hustotou hviezd.

Väčšina hviezd vrátane nášho slnka sa nenarodila sama, ale ako súčasť skupiny hviezd. Takéto hviezdokopy sa môžu skladať z niekoľkých desiatok hviezd, ako aj miliónov hviezd.

Zhluky hviezd sa rozpustia

Väčšina týchto klastrov sa rozpustí do 20 miliónov rokov. V porovnaní s vekom našej slnečnej sústavy - 4, 6 miliardy rokov - len jedno stlačenie klávesu.

Existujú iba dva typy klastrov, ktorých veľkosť a hustota narodenia sú dosť dobre definované. Je teda pravdepodobné, že naše slnko sa vytvorilo v skupine „netesných“ zhlukov, uviedli vedci okolo profesorky Susanne Pfalznerovej z I. Fyzikálneho ústavu Kolínskej univerzity v „Astronómii a astrofyzike“.

(idw - Univerzita v Kolíne nad Rýnom, 12.05.2009 - DLO)